ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletACCESSORY-ทั่วไป
bulletBED-เตียง
bulletBEDSIDE CABINET-ตู้หัวเตียง
bulletBOOK CASE-ชั้นหนังสือ
bulletBUDDHIST ALTAR SET - โต๊ะหมู่บูชา
bulletCHIAR-เก้าอี้
bulletCABINET-ตู้
bulletSHOW CABINET-ตู้โชว์
bulletDESK-โต๊ะทำงาน
bulletDOOR / FLOOR-ประตู,พื้น
bulletHOUSE-บ้าน
bulletKITCHEN FURNITURE-ครัว
bulletSOFA-ชุดรับแขก
bulletTABLE-โต๊ะ
bulletTEAK ROOT-ชุดรากไม้สัก
bulletWARDROBE-ตู้เสื้อผ้า
bulletWINDOW-หน้าต่าง


teakthaifurniture@hotmail.com
teakthaifurniture@hotmail.com
teakthaifurniture@hotmail.com


KITCHEN FURNITURE-ครัว

K1.   60x200x85cm.  

หินดำจีน   ไม่รวมอ่าง  รวมค่าขนส่งถึงบ้านกรุงเทพฯปริมณฑล

เปลี่ยนหินราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาหิน

จุดเด่น   ไม้สักทุกชิ้นปราศจากปลวก มอด รา

K2. ตัวยาว 2.40เมตร ตัวสั้น 1.68เมตร ราคา    บาท K3.  ตัวยาว285ซม. ตัวสั้น150ซม.ราคา36000 บาท
K4.   K5.  เคาน์เตอร์ครัวท่อนยาว 390ซม. ท่อนสั้น200ซม.

K6.นำมาต่อกันเป็นแบบนี้

หินดำจีน

รวมค่าขนส่งถึงบ้านกรุงเทพฯปริมณฑล

K7.  ลึก40ยาว200สูง60ซม.

ตู้แขวนผนัง  รวมค่าขนส่งถึงบ้านกรุงเทพฯปริมณฑล

K8.  ด้านข้าง K9. ตู้ลอย  ลึก40Xยาว250Xสูง50cm.  รวมค่าขนส่งถึงบ้านกรุงเทพฯปริมณฑล

คำแนะนำ     ทำจากไม้สักเก่าหรือไม้สักใหม่อบแล้วทุกชิ้น

                    ทุกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้

มีงบน้อยก็ใช้สีทา  ราคาลดลงไปตามส่วน  มีงบเท่าไรทำให้ได้ครับ  กรุณาแจ้งให้ทราบ

K10.

K11.   ลึก55ยาว118สูง 84ซม. ตู้ซิงค์

        

K12.  ตัวเดียวกับซ้ายมือ เปิดไว้สำหรับใส่ซิงค์

K13.  ตู้ลอย ลึก 40 สูง80ยาว 200cm.

ตู้แขวนผนัง รวมค่าขนส่งถึงบ้านปริมณฑล

K14.    ตามรูป16000 บาท

K15.  ลึก40ยาว200สูง 50ซม.

 

K16.

K17.   ลึก50ยาว100สูง85ซม.

K18. ตู้ลอย  ลึก40ยาว100สูง90ซม.

K19     60X360X70cm.  K20.    40X395X80cm.   (2parts)

K21.   ลึก40ยาว160สูง55ซม.

       ตู้ลอย  บานเลื่อน  

K22.  ตัวเดียวกับK21

K23. ตู้ลอย ลึก40ซม.ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม.  

ชั้นล่างสูง  17 ซม. ตู้ลอย  

K24.   ด้านข้าง
 

K26. ตู้ลอย  ลึก40ยาว200สูง60ซม.          ตู้ลอยแขวนผนัง  

K27. ตู้ลอย ลึก45ซม.ยาว 200ซม. สูง60ซม.

  ถึงบ้านกรุงเทพฯปริมณฑล

อุปกรณ์ตามที่จัดให้

K28.  ด้านข้าง  

K29.  ตู้ลอย  ลึก40ซม.ยาว200ซม.สูง50ซม.

 

K30. ตู้ลอย ลึก40ซม.ยาว200ซม.สูง50ซม. 

K31.  ตู้ลอย  ลึก40ซม.ยาว100ซม.สูง50ซม. รวมค่าขนส่ง

K32.  ตู้ลอย ลึก 35ยาว 210สูง60ซม. 

 

K33.  ภายในตู้ลอย ตัวK32 จะเห็นไม้ดามหลัง

สำหรับฝังพุก  แขวนแล้วสองคนโหนหัวท้ายไม่พัง  ถ้าผนังบ้านแข็งจริงแถมให้อีกคนไปยืนหลังตู้ลอย

K34.  ตู้ลอยแขวนผนังในครัว  

ลึก35ยาว230สูง60ซม.

ส่วนข้างล่างลึก20ยาว110สูง25ซม.

ไม้ด้านบนและล่างหนา.5นิ้วแล้วเสริมบัว

ชั้นหนา 1 ซม.

 K35.  ไม่ทำสีมือจับปุ่มไม้  3000บาท

K36  ตู้เคาเตอร์ลึก 50ยาว60สูง60ซม. (ปกติลึก55ซม.)

 

 

K36.   ด้านข้าง

K37.     ไม้สักเก่า ไม่ทำสี มือจับไม้ 3000บาท

K38.    ตู้ซิงค์สูง60ยาว50ลึก 50ซม.(ปกติลึก55ซม.) มี 3ลิ้นชัก 

รางเลื่อนล้อ

k39.   ตู้ครัว 1ลิ้นชัก ลึก 55ยาว 50 สูง 60 ซม.

(ใส่ในช่องเคาน์เตอร์)

k40.  ตัวเดียวซ้ายมือ

K41.  ตัวเดียวซ้ายมือ รางเลื่อนลูกปืน

 

k42.  ตู้เคาเตอร์ครัว   รวมค่าขนส่งถึงบ้านกรุงเทพฯปริมณฑล

 

k43.   ตู้ลอย  สูง 80 ซม. ยาว 80 ซม. ลึก30ซม. ราคา10000 บาท รวมค่าส่งถึงบ้าน กรุงเทพฯ

 

K44. ตัวเดียวกับK43

 

 

 

 

k45. ตัวเดียวกับK43 ภายในมี2ชั้นปรับระดับได้

 

K46.   ตู้ลอย ขนาดสูง 60 ยาว 80 ซม.ลึก30ซม.

ภายในมี 1 ชั้น ปรับระดับได้

 

 

 

 

 

K47.   ตัวเดียวกับK46

 

 

 

 

 

 K48.  ตู้ลอย สูง80ยาว 40 ลึก30ซม.

 

ภายในมี 2 ชั้นปรับระดับได้

 รวมค่าขนส่งแล้ว กรุงเทพฯ

K49.  ตัวเดียวกับK48      

 

K50.

 K51.   ตู้วางซิงค์ล้าง  รวมค่าส่งถึงกรุงเทพฯ

K52. ตู้ลอย สูง60ยาว80ซม.ลึก30ซม.  ไม่ทำสี3000 บาท

K53. ตู้ลอย 60x80x30cm.

K54   ตู้ลอย ลึก 40ยาว160สูง90ซม.

 กระจก 5 มม.เจียปรี

อุปกรณ์ Hafele

K55.   ขนาดเท่ากันกับตัวซ้าย

 

 

K56. ยาว150ซม. กระจกธรรมดา

K58  ตู้ลอยแขวนผนัง 

ใบใหญ่ ขนาดลึก40สูง50ยาว 170ซม.

ใบเล็ก ลึก40ยาว55สูง50ซม.

K59   ชุดเดียวกัน K60.  ชุดเดียวกัน
K61.   ชุดเดียวกัน K62.   ภายในตู้จะเห็นไม้ดามหลังสำหรับยิงพุกแขวนผนัง  รับรองแขวนแล้วคนโหนไม่มีปัญหา K63  ตู้ลอบ ลึก 30 ยาว120สูง60ซม. 12000บาท
K64.  กว้าง40 ยาว 200สูง60ซม. K65. K66.  กว้าง 43ซม.ยาว 150ซม.สูง60ซม.   บานเลื่อน
K67.  ตัวเดียวกับK66.

K67  ตู้ครัว ลึก 57 กว้าง/ยาว 80สูง160ซม.

ดูรูปขวามือ   

K68.  จากรูปซ้ายมือ ด้านบน ด้านล่าง เปิดได้  ภายในมี 1 ชั้น ทั้งข้างล่างข้างบน
K69.  ตู้ลอย ลึก 32ยาว67สูง 60ซม. K70.  ตู้ลอย ลึก 32ยาว100สูง 35ซม. K71.  ตู้ลอย
K72.  ตู้ลอยลึก 30ยาว240สูง80ซม.    

K75. กว้าง40ซม. ยาว 200ซม.สูง80ซม.

 

   
K78.  บานซิงค์กว้าง 90สูง140ซม. 4000บาท  

K80  ตู้เคาเตอร์ 3 ลิ้นชัก  8000 บาท ไม้สักเก่า

สูง  60 ยาว 80 ลึก 55 ซม.

K81    ลึก 30 ยาว 180 สูง90ซม.

กระจกเจียปรี  อุปกรณ์HAFELE

ภายใน 2 ชิ้น ปรับสูงตำได้

 

   
  K85    ยาว 200สูง 70ลึก45ซม. K86. ยาว200สูง50ลึก45ซม.

K87.  บานคู่ สูง60ยาว80ซม. 1200บาท

 

K88. ด้านหลัง K89. บานคู่ สูง 60ยาว80ซม. 1200บาท
K90.  

K91.  บานคู่

K92. บานคู่  2,000 บาท

K93.  บานคู่ 

บานพับซอฟโคลสของHafele

K94.  บานคู่ ขนาด60x80ซม. K95.  
K96.  60x80ซม. 

K97.   สูง 60 ยาว 40ซม.

K98.  บานเตาแก๊ส  สูง80ยาว60ซม. วงกบ4ขา

K99. บานเตาแก๊ส สูง70ยาว50ซม.

วงกบ 3 ขา

K100. บานเตาแก๊ส สูง70ยาว50ซม.

วงกบ3ขา สีไฮกลอส

 

 

 

K101. บานเดี่ยว สูง 60 ยาว 40 ซม. 1,200บาท

 

 

 

K102.  ลึก45ยาว200สูง80ซม. K103   สูง60ยาว80ซม.  K104    สูง60ยาว50ซม. 5000 บาท
K105  ตู้ลอยยาว 345 ซม. สูง90ซม. ลึก30ซม. K106 K107
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Copyright © By www.teakthaifurniture.net : All Rights Reserved.
" www.teakthaifurniture.net " Adress : 88 M.4, Yontrakitkosol T.Donmool, A.Soongmen, Phare, Thailand (54130) Tel : 089 6425750 Fax : 054 541407 Email : teakthaifurniture@hotmail.com